Τα ιαματικά λουτρά Ελλάδας

  • Methana Volcanic Spa
    Τα λουτρά Μεθάνων

    Bitte haben Sie noch etwas Gedudl! Die Seiten befinden sich im Neuaufbau!

  • Αιδήψος

Όπου έκαναν τα λουτρά τους οι θεοί - τα λουτρά της Ελλάδας

Το συγχρόνο λουτρό θέρμα Σύλλα στην Αιδήψος
Το συγχρόνο λουτρό θέρμα Σύλλα στην Αιδήψος

Η Ελλάδα είναι φημισμένη για τα ιαματικά της λουτρά από τα αρχαία χρόνια. Η Ελλάδα θα μπορούσε να ήταν η καλύτερη χώρα για τον θερμαλισμό και τον ιαματικό τουρισμό. Έχει ένα πολύ καλό κλίμα και πολλά λουτρά σε όλη την Ελλάδα. Με ιδέες, σχέδια και ειδικούς θα έπρεπε να φτιαχτεί μία τουριστική πολιτική η όποια θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτόν τον φυσικό θησαυρό. Δυστυχώς τα τελευταία 35 χρόνια δεν υπήρξε καμία σοβαρή προσπάθεια για την αξιοποίηση και προβολή των ελληνικών λουτρών. Έτσι πολλές περιοχές με λουτρά έπεσαν στην παρακμή. Τα λουτρά της Ελλάδας μπορούν να φέρουν εισόδημα και ανάπτυξη σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Ελλάδα - η χώρα των λουτρών

Τα ιαματικά λουτρά Μεθάνων
Τα ιαματικά λουτρά Μεθάνων
Τα ζεστά νερά των Θερμοπύλων
Τα ζεστά νερά των Θερμοπύλων

Τα λουτρά της Ελλάδας είναι πολύ καλά για την υγεία και φροντίδα του σωμάτος. Πάντου στην Ελλάδα υπάρχουν πηγές με πολλά καλά συστατικά.