Ρωμαϊκό λουτρό στον κόλπο Θειάφι

  • Το ρωμαϊκό λουτρό στον κόλπο Θειάφι
    Το ρωμαϊκό λουτρό στον κόλπο Θειάφι

    Ήταν αυτό το λουτρό που ανέφερε ο Παυσανίας;

Ρωμαϊκά λουτρά ή αρχαίες βιομηχανικές εγκαταστάσεις;

Εναέρια φωτογραφία του αρχαίου ρωμαϊκού λουτρού στον κόλπο Θειάφι των Μεθάνων. (c) Tobias Schorr 2016
Εναέρια φωτογραφία του αρχαίου ρωμαϊκού λουτρού στον κόλπο Θειάφι των Μεθάνων. (c) Tobias Schorr 2016

Στον κόλπο Θειάφι υπάρχουν κοντά στις ηφαιστειακές αναθυμιάσεις Μοφέτες και ερείπια ενός λουτρού από την ρωμαϊκή εποχή (100 μ.Χ.). Θα βρείτε και τους καυστήρες που ζεστάθηκε το ιαματικό νερό. Μπορεί να ήταν και βιομηχανική εγκατάσταση για τον εμπλουτισμό του Αλουνίτη ο οποίος είχε μεγάλη φαρμακευτική αξία αφού σταματάει την ροή αίματος από ανοικτές πληγές. Κοντά στο λουτρό υπάρχουν και οι καμάρες δύο άλλων κτηρίων. Μέσα στον τοίχο του λουτρού είχαν ξαναχρησημοποιήσει και μία πέτρα με 4 τρύπες σαν άξονας για ένα πιο αρχαίο πατητήρι. Ένα ανάλογο άλλο υπάρχει και πιο πάνω στον δρόμο. Μήπως αυτό ήταν το περιφήμο λουτρό του Παυσανία;

Φωτογραφίες

Οι δύο σόμπες του ρωμαϊκού λουτρού. (c) Tobias Schorr
Οι δύο σόμπες του ρωμαϊκού λουτρού. (c) Tobias Schorr
Άποψη του ρωμαϊκού λουτρού λίγο μετά την ανασκαφή του. (c) Tobias Schorr
Άποψη του ρωμαϊκού λουτρού λίγο μετά την ανασκαφή του. (c) Tobias Schorr
Άποψη του ρωμαϊκού λουτρού λίγο μετά την ανασκαφή του. (c) Tobias Schorr
Άποψη του ρωμαϊκού λουτρού λίγο μετά την ανασκαφή του. (c) Tobias Schorr
Μία από τις σόμπες του ρωμαϊκού λουτρού. (c) Tobias Schorr
Μία από τις σόμπες του ρωμαϊκού λουτρού. (c) Tobias Schorr
Μία από τις σόμπες του ρωμαϊκού λουτρού. (c) Tobias Schorr
Μία από τις σόμπες του ρωμαϊκού λουτρού. (c) Tobias Schorr
H Αψίδα ενός ρωμαϊκού λουτρού. (c) Tobias Schorr
H Αψίδα ενός ρωμαϊκού λουτρού. (c) Tobias Schorr
Ένα άλλο θολωτό κτίριο. (c) Tobias Schorr
Ένα άλλο θολωτό κτίριο. (c) Tobias Schorr
Η ανασκαφή. (c) Tobias Schorr
Η ανασκαφή. (c) Tobias Schorr
Η ανασκαφή. (c) Tobias Schorr
Η ανασκαφή. (c) Tobias Schorr
Τα θραύσματα από τα περίχωρα του ρωμαϊκού λουτρού. (Ελπίζω ότι οι αρχαιολόγοι πήραν αυτά τα ευρήματα μαζί τους!). (c) Tobias Schorr
Τα θραύσματα από τα περίχωρα του ρωμαϊκού λουτρού. (Ελπίζω ότι οι αρχαιολόγοι πήραν αυτά τα ευρήματα μαζί τους!). (c) Tobias Schorr
Μία πέτρα με 4 τρύπες η οποία ήταν μάλλον βάση για ένα πολύ αρχαιότερο πατητήριο. Ξαναχρησιμοποιήθηκε στον τοίχο του λουτρού. (c) Tobias Schorr
Μία πέτρα με 4 τρύπες η οποία ήταν μάλλον βάση για ένα πολύ αρχαιότερο πατητήριο. Ξαναχρησιμοποιήθηκε στον τοίχο του λουτρού. (c) Tobias Schorr
Μία πέτρα με 4 τρύπες η οποία ήταν μάλλον βάση για ένα πολύ αρχαιότερο πατητήριο. Βρίσκεται πιο πάνω στον δρόμο. (c) Tobias Schorr
Μία πέτρα με 4 τρύπες η οποία ήταν μάλλον βάση για ένα πολύ αρχαιότερο πατητήριο. Βρίσκεται πιο πάνω στον δρόμο. (c) Tobias Schorr