Η αρχαία στέρνα στην πεδιάδα Μακρύλογγος

  • Αρχαία στέρνα Μακρύλογγος
    Η Αρχαία στέρνα στην πεδιάδα Μακρύλογγος

    Όταν θα περπατήσετε στα βουνά των Μεθάνων θα ανακαλύψετε πολλά αρχαία αγροτικά εργαλεία οπώς στέρνες και πατητήρια.

Μια αρχαια στερνα και ενα πατητηρι

Η αρχαία στέρνα και το πατητήρι στην πεδιάδα Μακρύλογγος. (c) Tobias Schorr
Η αρχαία στέρνα και το πατητήρι στην πεδιάδα Μακρύλογγος. (c) Tobias Schorr

Στο δυτικό άκρο του οροπεδίου του Μακρυλόγγου υπήρχε ένας μικρός αγροτικός οικισμός που θα μπορούσε να είναι περίπου 800-1000 ετών. Ο οικισμός περιλαμβάνει πολλά ερείπια κτηριών, μία πρέσα κρασιού και δοχεία συλλογής που είναι ενσωματωμένο στο πάτωμα. Αλλά το πιο όμορφο είναι η μεγάλη δεξαμενή / στέρνα.
Σε ένα βράχο υπάρχουν έγγραφες που λέγεται ότι τις έχουν αφήσει σταυροφόρους ή ακόμη να είναι και παλαιοχριστιανικά σύμβολα.

Βίντεο της στέρνας