Η Αρχαία, ρωμαϊκή φάρμα στον Τσονάκα

Η αρχαία φάρμα στον Τσονάκα

Η αρχαία ρωμαϊκή φάρμα στον Τσονάκα  (c) Tobias Schorr 2008
Η αρχαία ρωμαϊκή φάρμα στον Τσονάκα (c) Tobias Schorr 2008

Στο βιβλίο του "Ένα τραχύ και βραχώδες μέρος - Μέθανα", ο Hamisch FORBES περιγράφει ήδη πολλά αρχαία μέρη στη χερσόνησο των Μεθάνων. Αυτό περιλαμβάνει επίσης αυτό το μικρό αγρόκτημα, το οποίο εξακολουθεί να δείχνει μερικές καλά διατηρημένες μυλόπετρες και επεξεργασίες. Το μικρό σπίτι που υπάρχει τώρα είναι πολύ νεώτερο και μπορεί να είναι 200-400 ετών και χρησιμοποιήθηκε μέχρι τη δεκαετία του 1940. Ωστόσο, αν κοιτάξω τη φωτογραφία, θα μπορούσα να βρω μια άλλη ιδέα ... Δεν μοιάζουν τα δύο βράχια σαν "καθισμένοι λιοντάρια"; Δεν θα μπορούσε να ήταν ένα προϊστορικό ιερό αντί για ένα "αρχαίο αγρόκτημα"; Ο μυκηναϊκός οικισμός του Αγίου Κωνσταντίνου&Ελένης απέχει μόνο περίπου ένα χιλιόμετρο... Η ροή λάβας ανήκει στο ηφαίστειο "Tsonaka" το οποίο είχε το σημείο πηγής βόρεια του αγροκτήματος.

Θέση: 37 ° 35'57,23 "Ν, 23 ° 23'23,16" Ε

Αρχαία εργαλεία για τα αγροτικά

Αρχαία πατητήρια  (c) Tobias Schorr
Αρχαία πατητήρια (c) Tobias Schorr
Αρχαία μυλόπετρα. (c) Tobias Schorr
Αρχαία μυλόπετρα. (c) Tobias Schorr
Σκαλησμένος βράχος - μήπως ρέστα από πιο αρχαία κτήρια; (c) Tobias Schorr
Σκαλησμένος βράχος - μήπως ρέστα από πιο αρχαία κτήρια; (c) Tobias Schorr
Η θέση της αρχαίας ρωμαϊκής φάρμας. (C) Tobias Schorr
Η θέση της αρχαίας ρωμαϊκής φάρμας. (C) Tobias Schorr
Αρχαίος ρωμαϊκός μύλος στην Πομπία. (c) Tobias Schorr
Αρχαίος ρωμαϊκός μύλος στην Πομπία. (c) Tobias Schorr
Αρχαίο, ρωμαϊκό πατητήρι στην Πομπία. (c) Tobias Schorr
Αρχαίο, ρωμαϊκό πατητήρι στην Πομπία. (c) Tobias Schorr