Μυκηναϊκό ιερό στα Μέθανα

  • Μυκηναϊκές ανασκεφές στα Μέθανα
    Μυκηναϊκές ανασκεφές στα Μέθανα

    Ένα εντυπωσιακό εύρημα στα Μέθανα από το 1990.

Το μυκηναϊκό ιερόν στην εκκληγσία του Άγιου Κωνσταντίνου και Ελένης βρέθηκε το 1990. (c) TobiasSchorr@Methana.de
Το μυκηναϊκό ιερόν στην εκκληγσία του Άγιου Κωνσταντίνου και Ελένης βρέθηκε το 1990. (c) TobiasSchorr@Methana.de
Το μυκηναϊκό ιερόν & μεγάρον ήταν η προϊστορική μορφή ενός νάου. (c) TobiasSchorr@Methana.de
Το μυκηναϊκό ιερόν & μεγάρον ήταν η προϊστορική μορφή ενός νάου. (c) TobiasSchorr@Methana.de
Η προϊστορική στέρνα στο μυκηναϊκό ιερόν. (c) TobiasSchorr@Methana.de
Η προϊστορική στέρνα στο μυκηναϊκό ιερόν. (c) TobiasSchorr@Methana.de
Σε αυτόν τον κύκλικό το τείχο ίσως έγιναν θυσίες; (c) TobiasSchorr@Methana.de
Σε αυτόν τον κύκλικό το τείχο ίσως έγιναν θυσίες; (c) TobiasSchorr@Methana.de

Η θέση της ανασκαφής στο  Google Maps

Ένα εντυπωσιακό εύρημα το 1990

Το 1990 ο Έλληνας Ορθόδοξος πάπας των Μεθάνων ζήτησε την άδεια να διευρύνει την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίου & Ελένης. Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επιθεώρησης, ένας ξηρός πέτρινος τοίχος μπροστά από την είσοδο της εκκλησίας φάνηκε. Η αρχαιολόγος Ελένη Κωνστολάκη-Γιαννοπούλου κλήθηκε να εξετάσει λεπτομερέστερα τον τοίχο. Έγινε ανασκαφή της αίθουσας, στην οποία υπήρχαν πάνω από 150 ειδόλα(αναβάτες, άμαξες, μοντέλα επίπλων), ένα ρυτό σε σχήμα κεφαλής χοίρου, ένα φυσικό σφυρί από θαλάσσιο σαλιγκάρι και ο παιδικός τάφος. Σίγουρα ο τόπος ήταν μυκηναϊκό ιερό από το 1600-1200 π.Χ. Οι ανασκαφές έχουν ανοίξει ένα μεγάλο μέρος του προϊστορικού οικισμού. Στο πεδίο θα ανακαλύψετε ένα απομονωμένο κτίριο που μπορεί να ήταν προϊστορικός ναός / μεγάρον. Πολλά από τα ευρήματα βρίσκονται σήμερα στο αρχαιολογικό μουσείο του Πειραιά και στο αρχαιολογικό μουσείο του Πόρου. Η ανακάλυψη αυτού του ιερού (Ποσειδώνα;) είναι μια αίσθηση και δείχνει τη σημασία των Μεθάνων στην προϊστορική εποχή. Το αποτέλεσμα του ηφαιστείου ήταν ότι υπήρχαν ιαματικές ιαματικές πηγές και πολύ κοντά στο ιερό στον κόλπο του Θιάφι ιαματικά, αιμοστατικά αλάτά όπως αλουνίτης. Αυτό το ιερό θα πρέπει να προστατεύεται πολύ καλύτερα και θα ήταν ωραίο αν μπορούσατε στο μέλλον να βάζετε εκεί πινακίδες πληροφοριών . Μαζί με τους μυκηναϊκούς θολωτούς τάφους στο λόφο Μαγούλα κοντά στο Γαλατά, το ιερό αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα μέρη της ανατολικής Πελοποννήσου. Η επιστημονική σημασία αυτής της ανακάλυψης είναι, δυστυχώς, σαφής μόνο σε μια μικρή ομάδα αφοσιωμένων αρχαιολόγων. Η κα Ελένη Κωνστολάκη-Γιαννοπούλου έχει συμβάλει σημαντικά στα Μέθανα και πρέπει να σεβαστεί εργασίας της επί τις δεκαετίες που δουλεύει στην περιοχή.

Ευρήματα στο μουσείο του Πόρου

Μυκηναϊκή καρέκλα από τα Μέθανα. (c) TobiasSchorr@Methana.de
Μυκηναϊκή καρέκλα από τα Μέθανα. (c) TobiasSchorr@Methana.de
Μυκηναϊκό ιππικό είδωλο από τα Μέθανα. (c) TobiasSchorr@Methana.de
Μυκηναϊκό ιππικό είδωλο από τα Μέθανα. (c) TobiasSchorr@Methana.de
Μυκηναϊκό ιππικό είδωλο από τα Μέθανα. (c) TobiasSchorr@Methana.de
Μυκηναϊκό ιππικό είδωλο από τα Μέθανα. (c) TobiasSchorr@Methana.de