Η γεωλογία των Μεθάνων

Η γεωλογία των Μεθάνων

Ηφαίστεια, Λουτρά και Σπήλαια

Τρισδιαστατή εικόνα της γεωλογίας των Μεθάνων από τον Ελβετό (c) Dr. Prof. Lorenz Hurni 1995
Τρισδιαστατή εικόνα της γεωλογίας των Μεθάνων από τον Ελβετό (c) Dr. Prof. Lorenz Hurni 1995

Τα ηφαίστεια των Μεθάνων

Η καλντέρα Σταυτόλογγος
Η καλντέρα Σταυτόλογγος
Το ιστορικό ηφαίστειο
Το ιστορικό ηφαίστειο