Το ηφαίστειο Χιόνεσα

  • Ο θόλος λάβας Χιόνεσα
    Ο θόλος λάβας Χιόνεσα στα νότια Μέθανα

    Ένας μικρός θόλος λάβας κοντά στο ηφαίστειο Λούτσες.

Το ηφαίστειο Χιόνεσα

Η κορυφή Χιόνεσα και ένας λόφος από πέτρες οι οποίες ίσως ανήκουν σε έναν αρχαίο ή προϊστορικό τάφο; (c) Tobias Schorr
Η κορυφή Χιόνεσα και ένας λόφος από πέτρες οι οποίες ίσως ανήκουν σε έναν αρχαίο ή προϊστορικό τάφο; (c) Tobias Schorr

Η κορυφή του ηφαιστείου Χιόνεσα βρίσκεται μεταξύ του ορεινού όγκου Χελώνα και του ηφαιστείου Λούτσες. Το μονοπάτι Γ (πράσινα σημάδια) περνάει πέρα ​​από αυτό. Είναι ένας από τους πολλούς θόλους λάβας των Μεθάνων. Ενδιαφέρον έχει και η δυτική πλαγιά του υπάρχει ένας εντυπωσιακός σωρός από πέτρες που θα μπορούσαν να ανήκουν σε έναν αρχαίο ή προϊστορικό τάφο (?) Ή είναι απλά μια συλλογή πετρών από την πεδιάδα...