Το ηφαίστειο Τσόνακας

  • Το ηφαίστειο Τσόνακας
    Ο θόλος λάβας και το ρεύμα λάβας του ηφαιστείου Τσόνακας.

    Το ηφαίστειο Τσόνακας και το ρεύμα λάβας του, κυριαρχούν τα ανατολικά μέρη της πόλης Μέθανα.

Το ηφαίστειο Τσόνακας

Το ηφαίστειο και το ρεύμα λάβας του Τσόνακας. (c) Tobias Schorr
Το ηφαίστειο και το ρεύμα λάβας του Τσόνακας. (c) Tobias Schorr

Το ηφαίστειο και ο θόλος λάβας του ηφαιστείου Τσόνακας χαρακτηρίζουν το τοπίο των νότιων Μεθάνων. Το πρώην κέντρο έκρηξης βρίσκεται νότια της καλντέρας Σταυρολόγγος και η ροή της λάβας εκτείνεται για περίπου 2 χιλιόμετρα προς νότο. Πρέπει να ήταν μια τεράστια έκρηξη με τεράστιες μάζες λάβας. Σήμερα το παλαιότερο τμήμα της πόλης των Μεθάνων φωλιάζει εκεί της με το χωριό του Αγίου Χαραλάμπους ("Βρωμολίμνη").