• Το ηφαίστειο Ρέθι
    Ηφαίστειο απάνω σε ένα τεκτονικό ρήγμα - το ηφαίστειο Ρέθι.

    Το ηφαίστειο Ρέθι που δημιουργήθηκε απάνω σε ένα τεκτονικό ρήγμα.

Το ηφαίστειο Ρέθι

Εναέρια φωτογραφία της ρηγματικής έκρηξης του ηφαιστείου Ρέθι στην βορειά πλεύρα των Μεθάνων. (c) Tobias Schorr
Εναέρια φωτογραφία της ρηγματικής έκρηξης του ηφαιστείου Ρέθι στην βορειά πλεύρα των Μεθάνων. (c) Tobias Schorr

Η επιμήκης έκρηξη του ηφαιστείου Ρέθι εκτείνεται μπροστά από το πανόραμα των βόρειων ηφαιστείων. Περιβάλλει μια κοιλάδα κρατήρα που συνδέεται με το ηφαίστειο του Προφήτη Ηλία. Προς το νότο βρίσκεται το οροπέδιο Μακρύλογγος, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω του χωριό Πάνω Μούσκα ή του ορεινού δρόμου Μέθανα-Σταυρόλογγο-Παλιά Λουτρά. Ένα υπέροχο τοπίο!

Εναέριες φωτογραφίες του ηφαιστείου Ρέθι

Εναέρια φωτγραφία του ηφαιστείου Ρέθι. Ιούνιος 2016. (c) Tobias Schorr
Εναέρια φωτγραφία του ηφαιστείου Ρέθι. Ιούνιος 2016. (c) Tobias Schorr
Εναέρια φωτγραφία του ηφαιστείου Ρέθι. Ιούνιος 2016. (c) Tobias Schorr
Εναέρια φωτγραφία του ηφαιστείου Ρέθι. Ιούνιος 2016. (c) Tobias Schorr
Τα βορειά ηφαίστεια των Μεθάνων με το ηφαίσετιο Ρέθι. Ιούνιος 2016. (c) Tobias Schorr
Τα βορειά ηφαίστεια των Μεθάνων με το ηφαίσετιο Ρέθι. Ιούνιος 2016. (c) Tobias Schorr
Τα βορειά ηφαίστεια των Μεθάνων με το ηφαίσετιο Ρέθι. Ιούνιος 2016. (c) Tobias Schorr
Τα βορειά ηφαίστεια των Μεθάνων με το ηφαίσετιο Ρέθι. Ιούνιος 2016. (c) Tobias Schorr
Τα βορειά ηφαίστεια των Μεθάνων με το ηφαίσετιο Ρέθι. Ιούνιος 2016. (c) Tobias Schorr
Τα βορειά ηφαίστεια των Μεθάνων με το ηφαίσετιο Ρέθι. Ιούνιος 2016. (c) Tobias Schorr
Τα βορειά ηφαίστεια των Μεθάνων με το ηφαίσετιο Ρέθι. Ιούνιος 2016. (c) Tobias Schorr
Τα βορειά ηφαίστεια των Μεθάνων με το ηφαίσετιο Ρέθι. Ιούνιος 2016. (c) Tobias Schorr