Το ηφαίστειο Μάλισα στην Κουνουπίτσα

  • Το ηφαίστειο Μάλισα Κουνουπίτσας
    Το ηφαίστειο Μάλισα Κουνουπίτσας

    Ένα παλιό και πολύ μεγάλο ηφαίστειο γύρο από το χωριό Κουνουπίτσα.

Το ηφαίστειο Μαλισα στην Κουνουπιτσα

Ο θόλος λάβας του ηφαιστείου Μάλισα στην Κουνουπίτσα. (c) Tobias Schorr
Ο θόλος λάβας του ηφαιστείου Μάλισα στην Κουνουπίτσα. (c) Tobias Schorr

Το ηφαίστειο Μάλισα κοντά στην Κουνουπίτσα είναι ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα ηφαίστεια στα Μέθανα. Οι ροές λάβας κάλυψαν ένα όγδοο των βόρειων Μεθάνων. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο κέντρα έκρηξης. Ένα σε 680 μ. Και ένα σε 470 μ. Οι προσδιορισμοί ηλικίας πρέπει να δείχνουν εάν μπορεί κανείς να μιλήσει για δύο ηφαίστεια. Αλλά δεν έχει σημασία, γιατί όλα τα ηφαίστεια των Μεθάνων τροφοδοτούνται από έναν έως πέντε θαλάμους μάγματος σε διαφορετικά βάθη.