Το ηφαίστειο θόλος λάβας Β

  • Το ηφαίστειο θόλος λάβας Β
    Το ηφαίστειο θόλος λάβας Β είναι ένα από τα μιρκά ηφαίστεια Μεθάνων.

    Ένα μικρό ηφαίστειακό κέντρο στα νότια Μέθανα.

ο Θολος λαβας Β

Ο θόλος λάβας B βρίσκεται ανάμεσα στους θόλους λάβας Μόκρισα και Κοσσώνα και είναι ένα από τα λιγότερο αξιοσημείωτα ηφαίστεια στα Μέθανα. Βρίσκεται σε μια γραμμή με τα άλλα ηφαίστεια και πιθανότατα σε μια γραμμική ζώνη ρηγμάτων, η οποία κατέστησε δυνατή την άνοδο του μάγματος.