Τα ρεύματα λάβας στα καρστικά βουνά κοντά στον Άγιο Ανδρέα

  • Άγιος Αντρέας λάβες
    Ένα μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο!

    Στα δάση κοντά στην Καμένη Χώρα μπορείτε να μελετήσετε μοναδικά γεωλογικά φαινόμενα! Η λάβα έρεε από ασβεστολιθικά σπήλαια;

Λάβες που βγήκαν από ρήγαματα στο ασβεστολίθος

Ένα ρεύμα λάβας βου βγήκε από ένα ρήγμα στο ασβεστολίθος. (c) Tobias Schorr 2009
Ένα ρεύμα λάβας βου βγήκε από ένα ρήγμα στο ασβεστολίθος. (c) Tobias Schorr 2009

Στο δάσος κοντά στην Καμένη Χώρα υπάρχουν πολλλά ρήγματα και ρωγμές στα ασβεστολιθικά βουνά, από τα οποία έρεε λάβα πριν από χιλιάδες χρόνια. Ίσως αυτά συνέβησαν ταυτόχρονα με τον μικρό θόλο λάβας κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα; Σίγουρα ένα μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο! Στις ροές λάβας μπορείτε επίσης να βρείτε κομμάτια από καμμένη ασβέστη.