Το ηφαίστειο Χελώνα

  • Ηφαίστειο Χελώνα
    Η ηψηλότερη κορυφή των Μεθάνων - το ηφαίστειο Χελώνα

    Η κορυφή Χελώνα είναι και σαν ηφαίστειο και σαν φυσικό τοπίο ένα μέρος που αξίζει την προστασία. Θα ήταν ωραία αν τα Μέθανα θα έγιναν ΓΕΩπάρκο!

Η ηφαιστειακη κορυφη των Μεθανων - η Χελωνα

Η δασόδης κορυφή του ηφαιστείου Χελώνα. (c) Tobias Schorr 2016
Η δασόδης κορυφή του ηφαιστείου Χελώνα. (c) Tobias Schorr 2016

Η κορυφή του ηφαιστείου Χελώνα είναι το υψηλότερο σημείο της χερσονήσου των Μεθάνων και φτάνει σε ένα υψόμετρο των 738-740 μ. Είναι ένα κέντρο έκρηξης ή πολλαπλά κέντρα έκρηξης απάνω σε ένα ρήγμα; Σε κάθε περίπτωση, αυτό το ηφαίστειο είναι ένα από τα παλαιότερα ηφαίστεια στη χερσόνησο. Μήπως είναι η άκρη μιας παλιάς καλντέρας; Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα από τα πιο όμορφα μέρη στη χερσόνησο του Μέθανα, το οποίο μπορεί να προσεγγιστεί μέσω του μονοπατιού  Γ (πράσινο). Υπάρχουν πολλά οροπέδια κοντά στην κορυφή, με αρχαία ή προϊστορικά κτίρια.

Φωτογραφιες της Χελωνας

Το δάσος στην περιοχή κινδυνεύει από τις ανεξελενκτές αγροτικές δραστηριότητες και υπάρχει μεγάλος κινδύνος πυρκαγιών. Εναέρια φωτογραφί
Το δάσος στην περιοχή κινδυνεύει από τις ανεξελενκτές αγροτικές δραστηριότητες και υπάρχει μεγάλος κινδύνος πυρκαγιών. Εναέρια φωτογραφία του Ιουνίου 2016. (c) Tobias Schorr
Εναέρια φωτογραφία από τον Προφήτη Ηλία προς τον νότο με θέα και της Χελώνας, του Σταυρολόγγου και όλων των άλλων ηφαιστειακών θολών. Ιούνι
Εναέρια φωτογραφία από τον Προφήτη Ηλία προς τον νότο με θέα και της Χελώνας, του Σταυρολόγγου και όλων των άλλων ηφαιστειακών θολών. Ιούνιος 2016. (c) Tobias Schorr
Εναέρια φωτογραφία από την Χελώνα προς τα βόρεια ηφαιστεία των Μεθάνων. Ιούνιος 2016 (c) Tobias Schorr
Εναέρια φωτογραφία από την Χελώνα προς τα βόρεια ηφαιστεία των Μεθάνων. Ιούνιος 2016 (c) Tobias Schorr
Η κορυφή της Χελώνας ζωγραφίζει μία πρωινή πυραμίδα στα νερά του κόλπου της Επιδαύρου. Ιούνιος 2016. (c) Tobias Schorr
Η κορυφή της Χελώνας ζωγραφίζει μία πρωινή πυραμίδα στα νερά του κόλπου της Επιδαύρου. Ιούνιος 2016. (c) Tobias Schorr
Εναέρια φωτογραφία από την Χελώνα προς την λουτροπόλη των Μεθάνων. Ιούνιος 2016. (c) Tobias Schorr
Εναέρια φωτογραφία από την Χελώνα προς την λουτροπόλη των Μεθάνων. Ιούνιος 2016. (c) Tobias Schorr
Εναέρια φωτογραφία από την Χελώνα προς τα βόρεια ηφαιστεία των Μεθάνων. Ιούνιος 2016 (c) Tobias Schorr
Εναέρια φωτογραφία από την Χελώνα προς τα βόρεια ηφαιστεία των Μεθάνων. Ιούνιος 2016 (c) Tobias Schorr