Το ηφαίστειο στον Άγιο Αντέα

  • Το ηφαίστειο στον Άγιο Αντρέα
    Το μικρό ηφαίστειο στον Άγιο Αντρέα Καμένης Χώρας

    Κοντά στο ιστορικό ηφαίστειο της Καμένης Χώρας υπάρχει ένα μικρότερο και παλιότερο.

Το μικρό ηφαιστείο στον Άγιο Αντρέα

Εκτός από το ιστορικό ηφαίστειο της Καμένης Χώρας, υπάρχει διπλά του ένα άλλο το μικρό ηφαίστειο στον  Άγιο Ανδρέας. Το κέντρο της έκρηξης βρίσκεται κάτω από το παρεκκλήσι του Αγίου Ανδρέα. Οι μελέτες πρέπει να δείχνουν αν αυτή η έκρηξη ήταν ενεργή ταυτόχρονα με τις ροές λάβας που βγήκαν από τα καρστικά ρήγματα πάνω στο βουνά μέσα στο δάσος . Πρέπει να υπήρχαν πολυάριθμες εκρήξεις σε αυτή την περιοχή, επειδή και τα χωράφια στον  Καλό Κουμπάρο καλύπτονται επίσης με Λαπίλι και ελαφρόπετρα. Και το πολύ νεότερο υποθαλάσσιο ηφαίστειο Παυσανία απέχει μόλις 1,5 χλμ. από εδώ. Αφού βρέθηκε κοντά στην εκκλησία του Αγίου Αντρέα ένα προϊστορικό πατητήρι μέσα σε αυτές τις λάβες, πρέπει να ήταν η ηλικία της έκρηξης πολύ παλιότερα από την ιστορική έκρηξη του διπλανού ηφαιστείου.

Φωτογραφιες από το κεντρο του ηφαιστειου

Θέα προς το νεότερο ρεύμα λάβας του διπλανού ιστροικού ηφαιστείου και μπροστά το μικρό ηφαίστειο του Αγίου Αντρέα. (c) Tobias Schorr
Θέα προς το νεότερο ρεύμα λάβας του διπλανού ιστροικού ηφαιστείου και μπροστά το μικρό ηφαίστειο του Αγίου Αντρέα. (c) Tobias Schorr
Το κέντρο του μικρού ηφαιστείου του Αγίου Αντρέα. (c) Tobias Schorr
Το κέντρο του μικρού ηφαιστείου του Αγίου Αντρέα. (c) Tobias Schorr
Το κέντρο του μικρού ηφαιστείου του Αγίου Αντρέα. (c) Tobias Schorr
Το κέντρο του μικρού ηφαιστείου του Αγίου Αντρέα. (c) Tobias Schorr